საქართველოს საქმიან ქალთა გაერთიანების მხარდაჭერით, ქალაქ დაუგაუპილსის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული პარტნიორული ხელშეკრულების საფუძველზე მიწვეულ იქნა საქართველოს საქმიან ქალთა გაერთიანების ორგანიზაცია, სამხრეთ ბალტიის ქვეყნების საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ექსპერტების ღია დისკუსიაში: ბიზნესისა და მოტივაციის საკითხებზე, რომელიც შეეხებოდა თანამედროვე გლობალიზაციის ეპოქაში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას, კადრების მომზადებას, მოზიდვის და გრძელვადიანი სამუშაო ადგილების შექმნას, სახელმწიფო სტრუქტურებთან მჭიდრო თანამშრომლობით.