საქ.საქმიან ქალთა გაერთიანების დელეგაცია skyway.caputal -ს მიწვევით იმყოფებოდა მსოფლიო საერთაშორისო ტრანსპორტის INNOTRANS-2018 გამიფენაზე.
ინოვაციური ტექნოლოგიების გასაცნობად, სადაც მსოფლიოს წამყვან სატრანსპორტო კომპანიებს წარმოდგენილი ქონდათ უახლესი სატრანსპორტო საშუალებები.