ქალაქ ბათუმში გაიმართა პრესკომფერენცია, რომელიც ეხებოდა ინოვაციურ და პერსპექტიულ პროექტებს, რომლის ერთ-ერთი მიმართულება გულისხმობს ქალთა დასაქმებასა და რეალიზებას საერთაშორისო პროექტებში, ქვეყნიდან გაუსვლელად. სულ რაღაც ერთ თვეში ჩატარდება კადრების მომზადება საერთაშორისო 3D ბიზნეს ქოუჩინგის კურსებზე