საქართველოში ჩვენი ორგანიზაციის ეგიდით მოწვეულ იყვნენ ლატვიიდან, კერძოდ კი დაუგაუპილსის უნივერსიტეტის რექტორი და სამედიცინო კოლეჯის რექტორი, ურთიერთ-გაცვლითი პროგრამების შემუშავებისა და ხელშეკრულების გასაფორმებლად პარტნიორ ორგანიზაციასთან, რომელსაც წარმოადგენს “განათლებული საქართველო”